Ja

CENNÍK

Typ kurzu Trvanie jedného stretnutia Počet stretnutí Cena Poznámka
Anglický kurzík 50 min 1x do tyzdna 4 eura/vstup --
Trojroční až päťroční 60 min 12 (trojmesačný kurz) 72 eur Možnosť náhrady jednej absencie
Prváci 60 min 12 (trojmesačný kurz) 72 eur Možnosť náhrady jednej absencie
Druháci a tretiaci 60 min 12 (trojmesačný kurz) 72 eur Možnosť náhrady jednej absencie
Individuálny kurz 60 min Podľa dohody 15 eur --
Konverzačný kurz pre mamičky 60 min 4 (mesačný kurz)
12 (trojmesačný kurz)
28 eur
72 eur
Možnosť náhrady jednej absencie
MIX 90 min 12 (trojmesačný kurz) 96 eur
+ učebné materiály
Možnosť náhrady jednej absencie
Kids Workshop 120 min Jedna sobota v mesiaci od 9:30 do 11:30 15 eur --
Stay in Touch with English 180 min 5 (počas letných prázdnin od 8:30 do 11:30) 75 eur --