Ja

PRAVIDLÁ A OBCHODNÉ PODMIENKY

Do všetkých kurzov sa môžete prihlásiť napísaním mailu, prípadne telefonicky. Pre kapacitné dôvody je potrebné nahlásiť sa aj na ukážkovú hodinu, ktorá je zdarma. V krátkom čase od nás dostanete potvrdzujúci mail s prihláškou a informáciou o povinnosti platby. Podpisom prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami a pravidlami výučby v Hravej angličtine.

Zaplatiť môžete v hotovosti priamo v priestoroch Hravej angličtiny najneskôr v deň začatia kurzu alebo elektronicky najneskôr dva pracovné dni pred začatím kurzu. Zaplatené kurzovné nie je možné prenášať do ďalších termínov kurzov.

Vyučovanie sa nekoná počas prázdnin (okrem kurzu Stay in Touch with English) a štátnych sviatkov. Študent navštevuje kurz v dohodnutom dni a čase. Ak vyučujúci ochorie, má nárok na náhradnú hodinu. Študent má nárok aj na jednu náhradnú hodinu bez akéhokoľvek dokladovania svojej neúčasti. Ak je študent vážnejšie chorý, po predložení potvrdenky od lekára je možné sa dohodnúť aj na viacerých náhradných hodinách. Ak viete, že sa kurzu v daný deň nezúčastníte, oznámte to mailom alebo SMS správou. Na náhradnom termíne ospravedlnenej hodiny sa dohodnete priamo s vyučujúcim.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podpisom zmluvy študent alebo zákonný zástupca dieťaťa súhlasí, aby boli jeho osobné údaje ďalej spracované. Prevádzkovateľ zbiera, spracováva a používa vaše osobné údaje zaznamenané v zmluve a je zodpovedný za ochranu vašich údajov. Osobné údaje používame na evidenciu študentov, vystavovanie faktúry a zmluvy a na marketingové účely (zasielanie informácii o kurzoch). Týmto vás chceme ubezpečiť, že vaše osobné údaje chránime a používame len v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame až do doby, kým sa stanú pre nás nepotrebné, maximálne však päť rokov. Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany vašich údajov, napíšte nám na našu mailovú adresu.